ODE TO PLAY – Artist statement

2016-2018

ENG
My experience and background as an art therapist always bring me back to the theme ‘play’.  I see being able to play as one of the most valuable qualities to have: it is the place where we learn. The ability to play is a skill that I see getting lost by others and something I lose myself from time to time.
I investigate the relationship between (re)learning to play with material, with daring to play in everyday life. How do we maintain this skill, which is as important as it is vulnerable?
In my research of this theme, a series of colourful, expressive, playful paintings emerged that radiate freedom. The works include the desire and intention to find and embrace playfulness again and again. The works are a direct result of my self-examination in order not to take myself too seriously, to be allowed to make mistakes and to dare to play in full: an ode to play.

NL
Mijn ervaring en achtergrond als beeldend therapeut brengt mij steeds terug naar het thema ‘spel’. Het kunnen spelen zie ik als een van de belangrijkste kwaliteiten om te hebben: het is de plek waar we leren. De mogelijkheid om te spelen is iets dat ik anderen zie kwijtraken en het is iets dat ik zelf wel eens kwijtraak, van tijd tot tijd.
Ik onderzoek de relatie tussen het (opnieuw) leren spelen met materiaal, met durven spelen in het dagelijks leven. Hoe behouden we deze vaardigheid, dat even belangrijk is als kwetsbaar?
In mijn onderzoek naar dit thema ontstond een serie van gekleurde, expressieve, speelse werken die een vrijheid uitstralen. Het is een toegift aan spel en omvat tevens de wens en intentie om de speelsheid steeds opnieuw te vinden en te omarmen. De werken zijn een direct resultaat van mijn zelfonderzoek om mijzelf niet te serieus te nemen, fouten te mogen maken en voluit te durven spelen: een ode aan spel.