THERE’S SOMETHING IN THE AIR – Artist statement

2020 – Ongoing

ENG
Through these series I make paintings of mixed media, that are characterized by their reflective atmosphere and melancholia.
My work is strongly influenced by the principles of narrative therapy: the human being as a creator of its own reality. How do we make sense of our experiences? How do we give meaning?  I investigate what role our imagination has in shaping the stories we tell ourselves.
In a reference to gazing into the distance and daydreaming, I paint, among other things, views, windows and dreamy scenes. The paintings show a glimpse of an intangible world where nothing is black and white, and at the same time each painting includes light and dark. The hazy images lead to the feeling of not being able to fully grasp something, just not being able to touch it: it is still in the air. 

NL
In deze serie maak ik schilderijen van gemengde techniek die gekenmerkt worden door hun sfeer en melancholie. Mijn werk is sterk beïnvloed door de principes van narratieve therapie: de mens als vertellende creator van zijn eigen werkelijkheid. Hoe begrijpen we onze ervaringen? Hoe geven we betekenis? Ik onderzoek welke rol onze verbeelding heeft in het vormgeven van de verhalen die we onszelf vertellen.
In een toespeling op in de verte staren en mijmeren, schilder ik onder andere uitzichten, ramen en dromerige scenes. De schilderijen vormen een doorkijk naar een niet-tastbare wereld waar niks zwart-wit is en tegelijkertijd elk schilderij licht en donker omvat. De droombeelden leiden tot het gevoel van iets niet helemaal kunnen vatten, net niet kunnen aanraken: het hangt nog in de lucht.